Artists

BIAN Ping Shan
BO Yun
CAI Xiaoli
CHANG Hsingyu
Chang Ling
CHEN Bolan
CHEN Jialing
CHEN Weinong
CHU Ko
Dino TSAI
Dominic LAM *
FUNG Mingchip
GAO Qiang
GU Gan
HAN Lei
HE Dong
HONG Hao
Howard CHEN
HUANG Gang
Keiko HASEGAWA
LEE Chunyi
LEE Shichi
LI Bei
Li Shuang
LIN Tianmiao

LIU Guosung
LIU Qinghe
LIU Zhiming
MA Tselin
M. PANG
PU Lieping
QIU Deshu
QIU Jie
QU Fengguo
QU Leilei
SUN Jiaming
WANG Gongxin
WANG Jianan
WANG Tiande
WANG Yuping
XUE Song
YANG Yongliang
YANG Mian
ZHANG Qikai
ZHAO Bandi
ZHAO Nengzhi
ZHU Yiyong

For information about the available works of the above mentioned artists, please contact ledafletcher@outlook.com

* any profit from sale goes to World Eye Organization